Vyhľadávanie

Kontakt

Fitness Club

Partizánska 3878
Šariš centrum
Bardejov 08501

0944 212 400
0903 104 822
0903 662 133

Otváracie hodiny:

Pondelok:   07.00 - 10.00

                     16.00 - 20.00

Utorok:       07.00 - 10.00

                     16.00 - 20.00

Streda:       07.00 - 10.00

                     16.00 - 20.00 

Štvrtok:      07.00 - 10.00

                     16.00 - 20.00

Piatok:        07.00 - 10.00

                    16.00 - 20.00

Sobota:      na objednávku

Nedeľa:      09.00 - 12.00 

Reklamný partner nášho fitness centra

Slovenský pohár v silovom trojboji (RAW) + tlak na lavičke RAW

14.05.2015 13:41

Slovenská asociácia kulturistiky, fitness a silového trojboja

PROPOZÍCIE

Slovenský pohár v silovom trojboji (RAW) + tlak na lavičke RAW dorastenci, juniori, ženy a muži.

Všeobecné ustanovenia
Usporiadateľ: Z poverenia VV SAKFST – AC Uniza Power club
Dátum konania: 16. Mája 2015
Miesto konania: Športcentrum Stará Menza, Hliny 5, Hečková, Žilina
Prihlášky: Klub je povinný zaslať prihlášku do 1. Mája 2015, na ktorej bude uvedené meno, rok narodenia, kategória. Prihlášky po termíne nebudú akceptované. Možnosť štartu po termíne prihlášok – poplatok za jednotlivca 20 € podľa súťažného poriadku.
Zaslanie prihlášok: Dominik Olexa, Mirka Nešporu 600, Námestovo 029 01 Tel. číslo 0915 386 602 , e-mail: dominik.olexa@gmail.com
Úhrada nákladov: Súťažiaci na náklady oddielu , rozhodcom podľa smerníc SAKFST.
 

Technické ustanovenia
Predpis: Súťaží sa podľa platných pravidiel ST , súťažného poriadku a týchto propozícii.
Podmienka štartu: Platná licenčná karta na rok 2015 a v čas zaslaná prihláška. Štartovné za jednotlivca je 5€.
Protest: Písomne s vkladom 5€ - rieši RS + HR + ŠTK
 

Činovníci súťaže
Riaditeľ súťaže: Ing. Dominik Olexa
Člen ŠTK: Mário Šedivý
 

Časový rozpis
08:00 – 09:30 Prezentácia a váženie
09:30 – 10:00 Porada rozhodcov a rozdelenie do skupín
10:00 – 10:15 Slávnostné otvorenie súťaže Slovenský pohár
10:15 – 15:00 Začiatok súťaže
15:30 Vyhlásenie výsledkov
 

Rozhodcovia
HR – Vladimír Gajdoš
PR – Stanislav Januška , Radovan Bulík, Ján Schwarz
 

Ostatné
Vyhodnotenie výsledkov za silový trojboj v jednotlivých kategóriách bude na wilksove body. Kategórie sú nasledovné: Dorastenci ľahká (-53kg ,-59kg , -66kg , -74kg) , Dorastenci stredná (-83kg,-93kg) , Dorastenci ťažká (- 105kg , -120kg, +120kg) , Juniori ľahká (-53kg ,-59kg , -66kg , -74kg) , Juniori stredná (-83kg,-93kg) ,
Juniori ťažká (-105kg , -120kg, +120kg) , Muži ľahká (-59kg , -66kg , -74kg) , Muži stredná (-83kg,-93kg) , Muži ťažká (-105kg , -120kg, +120kg) a Ženy. Vyhodnotenie výsledkov za tlak na lavičke v jednotlivých kategóriách bude na wilksove body. Odmenení budú prví traja v každej vekovej kategórií. Medaile a diplomy podľa jednotlivých kategórií. Usporiadateľ zabezpečí podmienky pre prípadnú dopingovú kontrolu. Každý tréner je povinný byť oblečený v športovom úbore. Každý súťažiaci je povinný sa dostaviť na vyhlasovanie výsledkov v teplákovej súprave. Na miesto bundy môže mať tričko. Jediné povolené logo je názov oddielu za ktorý súťaží alebo meno pretekára. Súťažiaci, ktorý nesplní uvedené ustanovenie neobdrží vecnú cenu ani medailu.