Vyhľadávanie

Kontakt

Fitness Club

Partizánska 3878
Šariš centrum
Bardejov 08501

0944 212 400
0903 104 822
0903 662 133

Otváracie hodiny:

Pondelok:   07.00 - 10.00

                     16.00 - 20.00

Utorok:       07.00 - 10.00

                     16.00 - 20.00

Streda:       07.00 - 10.00

                     16.00 - 20.00 

Štvrtok:      07.00 - 10.00

                     16.00 - 20.00

Piatok:        07.00 - 10.00

                    16.00 - 20.00

Sobota:      na objednávku

Nedeľa:      09.00 - 12.00 

Reklamný partner nášho fitness centra

Pohár SNP v tlaku na lavičke, Zlatníky, 30.8.2014

19.08.2014 15:45

Slovenská asociácia kulturistiky , fitness a silového trojboja

PROPOZÍCIE

Pohár SNP v tlaku na lavičke dorastencov , juniorov , mužov , žien a masters .

Všeobecné ustanovenia

 

Usporiadateľ: Z poverenia VV SAKFST – Power Sport Zlatníky

Dátum konania: 30.8.2014 - sobota

Miesto konania: Kultúrny dom , Zlatníky

Prihlášky: Klub je povinný zaslať prihlášku do 15. augusta 2014, na ktorej bude uvedené meno, rok narodenia, výkon. Prihlášky po termíne nebudú akceptované. Možnosť štartu po termíne prihlášok – poplatok za jednotlivca 20 € podľa súťažného poriadku.

Zaslanie prihlášok: Na adresu: Stanislav Januška , Zlatníky č.43 , 956 37 Zlatníky, e-mail: stanislavjanuška@azet.sk , tel. 0944 352 643

Úhrada nákladov: Súťažiaci na náklady oddielu , rozhodcom podľa smerníc SAKFST.

 

Technické ustanovenia

Predpis: Súťaží sa podľa platných pravidiel ST , súťažného poriadku a týchto propozícii.

Podmienka štartu: Platná licenčná karta na rok 2014 a v čas zaslaná prihláška. Štartovné za jednotlivca sú 3€.

Protest: Písomné s vkladom 5 € - rieši RS + HR + ŠTK

 

Činovníci súťaže

Riaditeľ súťaže: Stanislav Januška

Člen ŠTK: Mário Šedivý

Časový rozpis

13:00 – 14:30 Prezentácia , váženie všetky kategórie

14:30 – 15:00 Porada rozhodcov

15:00 – 17:30 Zahájenie súťaže

18:00              Vyhlásenie výsledkov a vyhodnotenie pretekárov podľa umiestnenia v jednotlivých kategóriach na W.b.

 

Rozhodcovia

HR – Vladimír Kertész

PR – Miroslav Patro , Vladimír Gajdoš , Radovan Bulík

 

Ostatné

Ceny: Medaile a diplomy podľa jednotlivých kategórií. Usporiadateľ zabezpečí podmienky pre prípadnú dopingovú kontrolu.

Každý tréner je povinný byť oblečený v športovom úbore. Každý súťažiaci je povinný sa dostaviť na vyhlasovanie výsledkov v teplákovej súprave. Na miesto bundy môže mať tričko. Jediné povolené logo je názov oddielu za ktorý súťaží alebo meno pretekára. Súťažiaci , ktorý nesplní uvedené ustanovenie neobdrží vecnú cenu ani medailu.

propozície vypracoval : Stanislav Januška, riaditeľ súťaže

propozície schválil:  Pavol Kovalčík, viceprezident SAKFST